GRUPA WIELKOPOLSKO-KUJAWSKA

Region ten obejmuje Wielkopolskę, ziemie Lubuską i Kujawy.

Tradycyjną sztukę ludową zdominowała niemiecka kultura miejska i duży postęp gospodarczo-cywilizacyjny. Wpływy te można zobaczyć w postaci licznych tu jeszcze wiatraków.

Dawne budownictwo ludowe zastąpiły budynki murowane. Wnętrza domów są pozbawione ozdób w postaci malowania ścian czy nie występujących na tym terenie wycinanek. Malowano jedynie sprzęty, z których najbardziej wyróżnia się skrzynia kujawska, nie ustępująca krakowskiej.

Najbardziej charakterystycznym - dla omawianego rejonu - rodzajem sztuki ludowej jest strój. Wywodzi się on ze stroju mieszczańskiego, niemieckiego, zaadaptowany został on jednak w pewnych elementach do upodobań rdzennej ludności, stąd dużo w nim elementów elementów "czysto polskich".

Na strój składały się wówczas wełniane sukmany czy katany w ciemnych barwach - noszone przez mężczyzn i kaftany oraz różnobarwne spódnice u kobiet. Najlepiej to widać na przykładzie strojów szamotulskich, borowieckich, łęczyckich i innych.

Rzeźba i garncarstwo - w porównaniu z innymi rejonami Polski jest tu stosunkowo skromne.

Dla muzyki ludowej, której rdzenne formy znajdujemy obecnie głównie w Wielkopolsce, charakterystycznym instrumentem - do dziś wytwarzanym - są bogato zdobione dudy i kozły.