Polska zajmuje obszar w (bez samym) środku kontynentu europejskiego. Położenie określają następujące współrzędne geograficzne:

-> na północy 54o50'N

-> na południu 49o00'N

-> na zachodzie 14 o07'E

-> na wschodzie 24o08'E.


PODSTAWOWE DANE:

Ustrój: Republika

Stolica: Warszawa ; 1,7mln. mieszkańców,

Waluta: 1 zł / 100 groszy

Powierzchnia Polski wynosi: 312 651 tyś km2

Liczba ludności: 38 655 mln.

Przynależność do org. międzynar.: NATO, OECD, Unia Europejska

Religie: 91% katolicy, prawosławni 1,5%, protestanci 1% , inne 6,5%

P.K.B. na 1 mieszkańca: 14100 EU

Polska jest krajem nizinnym, średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 173m.

Najwyższy punkt: Rysy w Tatrach 2499m.

Najniższy punkt: Żuławy ; -1,8m.

Najdłuższa Rzeka: Wisła 1092km

Użycie ziemi: ziemie uprawne 48%, łąki i pastwiska 13%, lasy ok. 28%, inne ok 11%

Klimat Polski: umiarkowany, z tendencją do wahań w zakresie przebiegu pór roku w następujących po sobie latach.