Pierwsze ślady bytowania człowieka na terenie Polski datuje się na ok. 150 tyś lat p.n.e.

Około 4500 r p.n.e. pojawiają się pierwsze plemina rolników, hodowców, ok. 1700 p.n.e. ludność umie już wytapiać brąz.

1250 lat p.n.e. wyodrębnia się tzw. kultura Łużycka, której plemiona są uważane za prasłowiańskie.

W VII-VI w. p.n.e. pojawiają się wielkie osady obronne m.in. Biskupin.

Na przełomie IV I III r. p.n.e. uwidoczniły się wpływy Celtów – zaowocowały nabyciem przez autochtonów umiejętności wytopu żelaza. Do użytku weszło też koło garncarskie itp.

II I III w n.e. to liczne kontakty z rzymskimi prowincjami naddunajskimi (szlak bursztynowy),

VI w. n.e. Wielkie wędrówki Słowian, IX-X w. n.e. w tym czasie ukształtowały się pierwsze polskie państwa plemienne (Polanie i Wiślanie).

Ekspansja Polan z Gniezna od. Poł. IX w. doprowadziła do zjednoczenia prawie wszystkich plemion pod władzą dynastii Piastów. Pierwszy historyczny władca z dynastii Piastów - Mieszko I w 966r. przyjął chrzest.

Po latach rozbicia dzielnicowego (1138-1320) ostatni władca z dynastii Piastów - Kazimierz Wielki - doprowadził do znacznego umocnienia gospodarczego i kulturalnego Polski. W 1364r. założył w Krakowie Uniwersytet.

W latach 1386-1527 - za panowania dynastii Jagiellonów, Polska połączona z Wielkim Księstwem Litewskim, przeżywała rozkwit. W granicach Rzeczpospolitej znalazła się Ruś Halicka i Włodzimierska. Uzyskano dostęp do morza.

Rządy królów elekcyjnych (1573-1795) to powolny upadek Rzeczpospolitej. Niewprowadzenie reform pozwalających skutecznie rządzić państwem, a także nieustanne wojny ze Szwecją, Moskwą, Kozakami, Tatarami doprowadziły pod koniec XVIII w. do upadku Polski. Trzy mocarstwa: Rosja, Austria i Prusy podziliły między siebie ziemie Polski i Rzeczpospolita na 128 lat zniknęła z mapy Europy.

Po I Wojnie Światowej zakończonej w 1918r. Polska uzyskała niepodległość - narodziła się II Rzeczpospolita.

Po zakończeniu II wojny Światowej (1939-1945) Polska znalazła się w bloku państw będących pod wpływem Związku Radzieckiego.

Rok 1989 to moment uzyskania pełnej niepodległości i powstanie III Rzeczpospolitej.