REGIONY GÓRSKIE

Regiony górskie wyróżniają się odrębnością sztuki ludowej, głównie z powodu gospodarki opartej o las i pasterstwo, a także z powodu wpływu obcych kultur, najbardziej wołoskiej wywodzącej się z Bałkanów.

Domy i budowle sakralne na tym terenie są drewniane o konstrukcji zrębowej z dachami pokrytymi gontem, dranicami. Pod tym względem wyróżnia się Podhale - na czele z Zakopanem.

Wnętrza domów dekorowane były m.in. obrazami na szkle.

Sprzęty domowe dekorowane były rzeźbą i ryzowaniem.

Słynna jest snycerka podhalańska, którą to techniką oprócz mebli zdobione były ściany domów. Łyżnik podhalański jest wyrazem najwyższego kunsztu snycerskiego.

Charakterystyczne dla terenów górskich są barwne zabawki drewniane (np. z okolic Żywiecczyzny).

Jeśli chodzi o strój ludowy to wyróżnia się ubiór podhalański i jego odmiany: spiska i orawska. Elementem zdobniczym tego stroju są kolorowe hafty. HAFT BARWNY jest też zasadniczym walorem sąsiedniej odmiany stroju góralskiego - sądeckiej.

Tereny górskie, a zwłaszcza Podhale - słyną z wyrobów skórzanych. Znane są wyroby kaletnicze z okolic Krościenka.

Swoista jest dla tych terenów metaloplastyka. Wyrabiane są ozdoby metalowe, głównie mosiężne takie jak zapinki do pasów, koszul, fajki do palenia tytoniu itp.