GRUPA KIELECKO-SANDOMIERSKA

Teren ten należy do najbardziej rdzennych etnicznie ziem polskich. Można go podzielić na region kielecki (wokół Gór Świętokrzyskich) oraz sandomierski (Puszcza Sandomierska) – zamieszkany przez tzw. Lasowiaków.

Tradycyjne budownictwo to: chata drewniana z cztero-spadzistym dachem pokrytym słomą, a w górach Świętokrzyskich gontem.

Najbardziej charakterystycznym sprzętem w chacie była skrzynia drewniana „lasowiacka” wytwarzana przeważnie w miasteczku Sokołów. Zdobiona była motywami kwiatowymi – dominujące kolory: żółty i czarny.

Stroje ludowe praktycznie w tym regionie zanikły – stanowią już tylko obiekty muzealne.

Okręg kielecko-sandomierski charakteryzuje duży duży rozwój zdobnictwa w metalu. Brak tu natomiast rzeźby drewnianej.

Stare tradycje podsiada ceramika okręgu kielecko-sandomierskiego. Do najdawniejszych ośrodków ceramicznych należy Iłża – figurki ptaków i ludzi. Ceramika wytwarzana też jest w Deskowie, Kątach, Chałupkach itd.