BIAŁOSTOCCZYZNA

Białostocczyzna to teren zetknięcia się Polaków z Podlasia z ludnością ruską i litewską.

Budownictwo drewniane o dachach dwuspadowych, często jest bogato zdobione na wzór chat rosyjskich.

W okręgu Hajnówki występuje wydłużony typ zagrody – gdzie dom mieszkalny połączony jest w jednym szeregu z pomieszczeniami dla zwierząt.


Charakterystyczne dla Białostocczyzny jest występowanie dużej liczby krzyżów przydrożnych.

Na terenie Białostocczyzny spotykamy wycinanki typu podlaskiego w postaci niewielkiego koła z ośmioramienną gwiazdą.

Spotykane są też obrazy na szkle i drzeworyty.

Region ten charakteryzuje się wyrobami plecionymi ze słomy np. ogromnymi koszami na zboże.

Wspomnieć trzeba też o specyficznym rodzaju ceramiki zwanej siwakami.

Białostocczyzna ma swoisty wzór zdobienia pisanki. Wyróżniają się te z rejonu Suwałk o ornamencie geometrycznym z motywem słońca.