RZESZOWSZCZYZNA

Budownictwo na Rzeszowszczyźnie to przede wszystkim drewniane kościółki - w tym ów imponujący wielkością w Haczowie. Nieodłącznym elementem krajobrazu tego terenu są, wciąż dość liczne, drewniane cerkiewki.

Bryły chat przykryte są najczęściej wysokimi czterospadowymi dachami krytymi słomą. Często są połączone z budynkami gospodarczymi.

Wnętrza domów zdobione są obrazami na szkle jak również częstymi w tym rejonie drzeworytami.

Liczne kapliczki - w tym kamienne - są dopełnieniem krajobrazu.

Interesujące jest także zagadnienie wyglądu tamtejszych tkanin. Powszechnie używany jest archaiczny haft - zwłaszcza biały - którego styl nie przypomina żadnego innego występującego w Polsce.

Z innych występujących w tym rejonie wyrobów sztuki ludowej wymienić trzeba żywo malowane zabawki drewniane, szopki wraz z figurkami, pająki z bibuły oraz malowane na papierze makatki.